بسیج صد درصدی نیرهای بسیج در تهران بزرگ

بنابه یک ابلاغیه افشاء شده فرماندهی سپاه پاسداران تهران بزرگ، از صبح روز چهارشنبه ۴ دیماه، و در تمام طور روز و شب ۵ دیماه نیروهای بسیج در محدوده تهران بزرگ به حالت آماده باش صد درصدی درامده اند.