مصدومیت ۱۵ کولبر در شهرستان سردشت

روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در منطقه مرزی “کیله” واقع در شهرستان سردشت، خودرو حامل کولبران واژگون و ۱۵ کولبر دچار حادثه شدندو گفته … Read More