برچسب: بندر ماهشهر

تجمع اعتراضی کارگران بندر ماهشهر

روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه شماری از کارگران پیمانکاری‌ بندر ماهشهر با خواست رفع تبعیض در این مجتمع پتروشیمی دست به تجمع زدند. کارگران معترض همچنین...