اعتراض صد ها هزار نفر در الجزایر

روز جمعه دهم آبان، اول نوامبر صدها هزار نفر در پایتخت الجزایر در اعتراض به دولت به خیابان آمدند. اکنون نه ماه از اولین اعتراضات...