انفجار یک مین و کشف تعدادی مین عمل نکرده در بوکان

  بنابه گزارش منتشره، روز پنج شنبه 13 تیرماه، یک مین در نزدیکی محل یک پادگان قدیمی در یکی از محله های شهرستان بوکان یک...