بیانیه آموزش بین الملل در محکومت بازداشت معلمان

“آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی معلمان” طی انتشار بیانیه ایی دستگیری فعالین تشکلهای صنفی معلمان در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون...