بیانیه سندیکاهای کارگری و بازنشستگان پیرامون اعتراضات اخیر

روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، چندین سندیکا و تشکل کارگری و بازنشستگی، با بالا گرفتن تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف، با صدور بیانه ای پشتیبانی خود را از آنها … Read More