تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان قلب تهران

  کارکنان بیمارستان قلب تهران صبح روز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، با تجمع در محوطه بیمارستان، نسبت به شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. کارکنان بیمارستان قلب تهران می … Read More