افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019 به گزارش منتشره، با کاهش ۷۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان در ترکیه،...