تائید حکم حبس علیه یک گردشگر فرانسوی در ایران

روز چهارشنبه 8 تیر ماه حکم هشت سال و هشت ماه زندان “بنجامین بریر” گردشگر فرانسوی زندانی در ایران تایید شد. همدردی این گردشگر فرانسوی با قربانیان هواپیمای اوکراینی و … Read More