تجمعات اعتراضی مختلف سوسیالیست‌ها در اسپانیا

روز یکشنبه  ۶ تیرماه، گروه‌های سوسیالیست و حامی حقوق مهاجران در سراسر اسپانیا در پی کشتار دسته جمعی دست کم ۳۷ مهاجر توسط پلیس مرزی، اقدام به تجمع و راهپیمایی … Read More