ادامه گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای در کرمانشاه، شوش و اراک بار دیگر روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه با برپایی تجمعاتی خواهان پاسخگویی مقامات دولتی به خواسته‌هایشان از جمله افزایش حقوق … Read More

تجمع اعتراضی پرستاران تامین اجتماعی

به دنبال انتشار فراخوانی، پرستاران تامین اجتماعی سراسر کشور روز دوشنبه ۹ خرداد ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شهرهای محل سکونت خود اقدام … Read More

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۸ خردادماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های خود، در شهرهای تهران، تبریز، اهواز، کرمان، قزوین و کرمانشاه تجمع کردند. معترضان، … Read More