تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز روز شنبه ۴ تیرماه، در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود مقابل استانداری اهواز تجمع کرده و شعار سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به مصوبه روز … Read More

تجمع اعتراضی بازنشستگان شبکه بانکی سراسر کشور

روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، بازنشستگان شبکه بانکی سراسر کشور، بنابر فراخوان از پیش انتشار یافته، مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها علیه ظلم و بی‌عدالتی مسئولان در قبال این قشر اقدام … Read More