تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

تراکتورداران ۱۳ شهر و بخش‌های چهارگانه شهرستان دزفول در پی سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل صبح روز شنبه ۱۱ تیرماه، با حرکت به سمت ساختمان فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. این … Read More