تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران

روز سه‌شنبه ۷ تیرماه، شماری از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در اعتراض به دستور تخلیه ناگهانی خوابگاه و نبود امکانات رفاهی تجمع کردند. خبرهای منتشر شده … Read More

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد

دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی روز جمعه ۲۰ خردادماه، در اعتراض به وضعیت بد این دانشگاه و روئسای ناکارمدی که به خواستهای دانشجویان پاسخی نمیدهند … Read More