تجمع اعتراضی شاکیان رامک خودرومقابل دادگستری کل تهران

مالباختگان شرکت رامک خودرو روز سه شنبه ۷ تیرماه، در اعتراض به ۵ سال انتظار برای تحویل خودروهای خریداری‌شده‌شان جلو دادگستری کل تهران تجمع کردند. معترضان می‌گویند، این شرکت از … Read More