تجمع اعتراضی شهروندان آبادان مقابل متروپل

روز چهارشنبه ۴خردادماه، صدها نفر از شهروندان و خانواده‌های کارگران متروپل آبادان در اعتراض به همکاری‌نکردن مسئولان برای برداشت آوار مقابل این ساختمان فروریخته تجمع کردند و علیه مسئولین حکومتی … Read More