تجمع اعتراضی علیه گرانی در شهرهای مختلف کشور

روز چهارشنبه ۲۱اردیبهشت ماه شمار زیادی از شهروندان شهرهای مختلف کشور از جمله خوزستان، دزفول، سرپل ذهاب و ماهشهر در اعتراض به افزایش قیمت کالاهای اساسی به  خیابان‌ آمدند. شهروندان … Read More