تجمع اعتراضی مالباختگان رامک خودرو در برابر دادگستری

مالباختگان رامک خودرو برای دومین بار در سال جدید در اعتراض به ۵ سال انتظار برای تحویل خودروهای خریداری شده، روز سه شنبه ۲۴ خردادماه، در برابر قوه قضاییه تجمع … Read More