تداوم تجمع اعتراضی معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 24 شهریورماه، جمعی از معلمان برای دومین روز پیاپی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گفته … Read More