تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه آزاد تهران

روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه، کارکنان دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به تداوم عدم افزایش حقوق ماهیانه براساس تورم و هزینه‌های واقعی معیشت، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. … Read More