تجمع اعتراضی کارگران ایران مایه تبریز

روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه  کارگران ایران مایه تبریز پس از یک‌سال بیکاری، با برپایی تجمعی خواستار راه‌اندازی دوباره کارخانه و دریافت ۶ ماه دستمزد پرداخت نشده  خود شدند. … Read More