تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در زرند

روز شنبه ۴ تیرماه، شماری از کارگران راه آهن شرکت رضوان درود، در مقابل ایستگاه راه…