تجمع اعتراضی کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز

کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز، روز یکشنبه ۸ خرداد ماه، نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و مشکلات معیشتی اقدام به تجمع اعتراضی در محوطه کار خود کردند. … Read More