تجمع کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر  صبح روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات شهرداری نسبت به پرداخت مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند. این کارگران با تجمع مقابل … Read More

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر  روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه،  در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق مغوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به تجمع کردند. حرف اصلی کارگران شهرداری ایرانشهر … Read More