تجمع اعتراضی کارگران شهرداری فسا

کارگران شهرداری فسا روز دوشنبه ۲ خرداد ماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیشان و عدم پاسخگویی مسئولان شهرداری در رسیدگی به مطالباتشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند. به … Read More