تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک

به گزارش منتشره، پس از گذشت یک ماه از اعتراضات کارگران شرکت هپکو و عدم تحقق وعده های مسئولین روز سه شنبه ۱۷ دیماه بار دیگر کارگران معترض در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.