تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی عسلویه

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 19 دیماه جمعی از کارگران پتروشمی عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه این پتروشیمی دست به تجمع زدند.