تجمع اعتراضی کارگران شرکت تولی پرس

جمعی از کارگران شرکت تولی پرس روز دوشنبه 3 مرداد ماه در اعتراض به مشکلات معیشتی…

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تولی پرس

جمعی از کارگران کارخانه تولی پرس واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین روز شنبه 21 خرداد…