تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران

روز شنبه ۴ تیرماه، شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض میگویند؛ علیرغم وعده مدیران کارخانه مبنی … Read More