تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتور سازی ایران

روز یکشنبه 8 دیماه، جمعی از کارگران کارخانه کنتور سازی ایران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.