تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان

روز سه شنبه 3 دیماه، جمعی از کشاورزان اصفهانی با برپایی تجمع در محل زاینده رود مانع از انتقال آب این رودخانه شدند.