تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه ۸ تیرماه، در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند. اهواز … Read More