تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی زنجان

روز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی زنجان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره مدیریت و برنامه ریزی این استان خواستار رسیدگی به مطالبات خود … Read More