تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

روز شنبه ۲۱ خرداد ماه و در پنجمین روز اعتراضات، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری تجمع کردند. بازنشستگان معترض در شهرهای، اهواز، شوش، هفت تپه، … Read More