تجمع بازنشستگان وزارت خزانه‌داری افغانستان

گروهی از کارمندان بازنشسته وزارت خزانه‌داری افغانستان  روز شنبه ۲۱ خرداد ماه  در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند. بازنشستگان معترض با تجمعدر مقابل ساختمان … Read More