تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

بازنشستگان کارگری شهرهای مخلتف روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم تصویب افزایش مستمری‌ها در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت...