تداوم تجمع خانواده های بازداشت شدگان مقابل دادگستری صومعه سرا

به گزارش “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” تجمع خانواده بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه مقابل دادگستری صومعه سرا روز شنبه ۷ آبانماه برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.