تجمع داروسازان در تهران

روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، جمعی از داروسازان کشور، در مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس...