تجمع دامداران در شهرهای مختلف

شماری از دامداران در شهرهای مختلف کشور از جمله شاهرود، قزوین، اصفهان، اراک، قم، شیراز، یزد، کرمان و مشهد، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی … Read More