تجمع دوباره بازنشستگان در چند شهر

در چندمین روز پیاپی از تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان، روز یکشبنه ۲۹ خرداد ماه شماری از بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند. تا لحظه تنظیم این گزارش ویدئوهایی از … Read More