تجمع رانندگان و کارگران بازنشسته شرکت واحد مقابل اداره مرکزی

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و عدم پرداخت سنوات خدمت، تجمع … Read More