تجمع شبانهٔ کارکنان شرکتی شهرداری ایلام

شب دوشنبه، ۳۰ خرداد ماه، نیروهای شرکتی شهرداری ایلام، در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق و پرداخت نشدن بیمه‌شان، روبروی واحد موتوری شهرداری ایلام دست به تجمع و … Read More