تجمع نیروهای طرحی وزارت بهداشت در لرستان و کرمانشاه

روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه، گروهی از نیروهای طرحی بدون سهمیه وزارت بهداشت، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و لرستان، دست … Read More