تجمع پزشکان در اعتراض به ناکارآمدی وزارت بهداشت

شماری از پزشکان، روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه، مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجمع اعتراضی برگزار کردند. پزشکان معترض، نسبت به ناکارآمدی وزارت بهداشت در ساماندهی وضعیت … Read More