تجمع کارکنان مخابرات ایلام

کارکنان مخابرات ایلام روز پنجشنبه 12 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده…