تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تهران

روز سه شنبه ۱۴ تیرماه، تعدادی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان معترض “تبعیض حقوقی … Read More