تجمع کارگران اشباع تراورس شیرگاه سوادکوه

روز دوشنبه 2 دیماه جمعی از کارگران کارخانه “اشباع تراورس شیرگاه” سوادکوه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان دست به تجمع زدند.