تجمع کارگران شرکت‌های تولی‌پرس و صنایع بسته‌بندی البرز

کارگران شرکت‌های تولی‌پرس و صنایع بسته‌بندی البرز، روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه، مقابل فرمانداری شهر الوند در استان قزوین، تجمع اعتراضی برپا کردند. بنابر گزارشها، کارگران شاغل در شرکت‌های تولی‌پرس … Read More