تجمع کارگران شرکت رب گوجه‌فرنگی هفت‌تپه

شماری از کارگران شاغل در شرکت رب گوجه‌فرنگی متعلق به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند. پرسنل معترض خواهان … Read More